torsdag 3. april 2014

Styret for Kongsberg Husflidslag

Etter årsmøtet i februar har styret denne sammensetning:

Mona Lodsby - kasserer
Kirsten Christiansen - sekretær, og kontaktperson
Birgitte Larsen - styremedlem med  ungdom og unge voksne som spesielt fokus
Sigrid Stærnes - styremedlem
Kari Gunn Venås - styremedlem

Som en ser, styret har ingen leder i år. Det betyr at det er litt mer jobb på hvert styremedlem enn det pleier å være. Heldigvis har Anna-Kajsa som gikk av som leder etter 6 års strålende innsats, lovet å fortsette å arrangere kurs, også i år. Det er vi kjempeglade for!

For deg som er medlem av laget tror vi ikke det blir så stor forskjell. Styret er godt i gang. Vi har hatt vårt første styremøte, og det første temamøtet er gjennomført. Vi synes det gikk fint, og håper de som kom hadde glede av møtet.
Men vi setter pris på om du trår til og gjør en innsats i de sammenhengene der laget pleier å stille opp, f.eks. på museumsdager. Styret vil selvfølgelig sende ut forespørsel, når det trengs.

-Kirsten