søndag 9. februar 2014

Åklær fra Buskerud

Årets første temamøte ble avholdt torsdag 30. januar.

Husflidskonsulent i Buskerud Tove Gulsvik fortalte og viste lysbilder om prosjektet «Åklær fra Buskerud» - egentlig dreier det seg om åklær fra Hallingdal. Disse ble samlet inn og registrert på slutten av 1990-tallet. Deretter ble det en pause i arbeidet. Prosjektet ble først gjenopptatt da Tove Gulsvik kom tilbake til stillingen som husflidskonsulent i Buskerud.
Den opprinnelige tanken var å presentere åklærne i en bok, men erfaringer fra andre lignende prosjekter viser at tida har gått fra slike bøker så det ble besluttet å legge presentasjonen ut på www i stedet. Etter en utvelgelsesprosess var det 23 åklær igjen. Disse vil i nær framtid bli presentert med foto, registrering og mønster på internett. Det er da meningen at alle som vil, kan bruke disse mønstrene og la seg inspirere til å veve, på nye måter eller i tradisjon. Med andre ord - du som er interessert i vev: følg med!
Dessuten blir det laget en vandreutstilling som skal være på Veien kulturmuseum på Hønefoss i august 2014. Deretter går den videre til Lågdalsmuseet, og videre rundt. Den skal til slutt være på Hallingdal museum i en lengre periode fra 2015. En nærnere beskrivelse av prosjektet finnes i Husflidskonsulentens årsberetning for 2012 s. 7. Den finnes lettest ved å google "Åklær fra Buskerud"
 
Her er noe "smaksprøver" som jeg fikk av Tove:

Etter dette foredraget, gav Åse Bjøråsen i Flesberg Bygdekvinnelag oss en kort presentasjon av lagets Flesbergplegg-prosjekt, og vi fikk se de flotte permene med prøver av teppene og registreringsdetaljer. Det var en veldig flott overraskelse for oss som var til stede!
 
Her er bilde av en av prøvene på pleggmønster:


 
 
-Kirsten

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar